מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים שיזמה מדינת ישראל כדי להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

זוכים יקרים,

אתם כעת צעד אחד לפני בחירת הבית החדש שלכם!

חברת הנדל"ן הציבורית MORE הבונה פרויקטים למגורים ולמסחר ברחבי הארץ שמחה להציע לכם את אתר האינטרנט ובו כלים לבחירה קלה של הבית החדש שלכם ומאחלת לכם הצלחה!

מתוך תפיסת עולם מתקדמת שמה החברה את טובת הלקוח ואת צרכיו במרכז ומתחייבת ליצור עבורכם סביבות מגורים אורבאניות המשלבות בהרמוניה מגורים, מסחר, פנאי וקהילה.

לבחירת הדירה המבוקשת
בחרו במתחם המתאים

השלבים של תכנית מחיר למשתכן

קבוצת MORE תעמוד לרשות הזוכים במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת "מחיר למשתכן" באופן הבא: זימון יזום של הזוכים למתחם שיקבע בהמשך לקבלת הסבר קבוצתי. הזמנה תשלח בהתראה של כשבוע מראש. בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש. מומלץ מאוד, לנצל את פרק הזמן הקצר יחסית שיועמד לרשותכם לבדיקת נתונים מעמיקה והערכות מתאימה לבחירת הדירה – בדקו באופן יסודי את תוכניות הדירות, גודלן, קומת הדירה, כיוויני אוויר, מחירי הדירות וכו' – החליטו על מספר דירות שבהן אתם מעוניינים, לפי סדר העדיפויות שלכם, שכן יכול בהחלט להיות מצב שתרצו לבחור בדירה שכבר נבחרה ע"י זוכה הקודם לכם בסדר הבחירה וכדאי שתהיה לכם בחירה אלטרנטיבית מוכנה מראש. עליכם לבדוק את אפשרויות המימון שלכם ולוודא שאתם זכאים לקבל אישור עקרוני לקבלת משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות. נדגיש שוב, כי שלב זה חשוב ביותר מצידכם, שכן הזמן שיעמוד לרשותכם הוא קצר ומרגע הבחירה לא תוכלו לשנות את בחירתכם. הגיעו ערוכים לרגע זה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

שבועיים לאחר הכנס‭,‬ קבוצת MORE‭ ‬תזמן‭ ‬את‭ ‬הזוכים‭ ‬על פי‭ ‬מיקומם‭ ‬הסידורי‭ ‬בהגרלה‭ ‬לבחירת‭ ‬הדירה‭ .‬סדר‭ ‬הזימון‭ ‬נקבע‭ ‬על פי‭ ‬סדר‭ ‬עולה‭ ‬של‭ ‬תוצאות‭ ‬הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון, הזוכה שמספרו 2 יזומן שני וכן הלאה. במעמד זה יציגו הזוכים תעודת זהות כולל ספח, לאחר הבחירה, ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬אפשרות‭ ‬לרוכש‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬בחירתו‭.‬ הזוכים‭ ‬ישלמו‭ ‬דמי‭ ‬רצינות בסך של 2,000‭‬ ש"ח לטובת‭ ‬קבוצת MORE‭,‬ אשר‭ ‬לא‭ ‬יוחזרו‭ ‬במידה‭ ‬ויבטלו‭ ‬את‭ ‬בחירתם‭.‬ במידה‭ ‬וייחתם‭ ‬חוזה‭ ‬מכר‭ ‬בין‭ ‬הרוכש‭ ‬לקבלן‭ ‬יקוזז‭ ‬סכום‭ ‬זה‭ ‬ממחיר‭ ‬הדירה‭ ‬הסופי‭.‬ מודגש‭ ‬שבמעמד‭ ‬בחירת‭ ‬הדירה‭ ‬חייבים‭ ‬להגיע‭ ‬כל‭ ‬הזוכים‭ ‬הרשומים‭ ‬בטופס‭ ‬אישור‭ ‬הזכייה‭.‬ חובת‭ ‬הזוכים‭ ‬היא‭ ‬להגיע‭ ‬לפגישה‭ ‬במשרדי‭ ‬החברה‭,‬ בהרכב‭ ‬מלא‭ ‬של‭ ‬שמות‭ ‬הזוכים‭ ‬המופיעים‭ ‬באישור‭ ‬הזכייה‭ ‬של‭ ‬משרד‭ ‬הבינוי‭ ‬והשיכון, עם כל המסמכים הנדרשים ובמועד שנקבע, במקרה של אי הופעה כאמור במועד שנקבע, החברה בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון ובהסכמתו, תהיה רשאית לבטל את זכייתם ולאפשר לזוכים הבאים בתור אחריכם להמשיך את הליך בחירת הדירות. בסוף הפגישה, ימולא טופס בחירת דירה בפרויקט, בחתימת הזוכים והחברה שיהווה אישור לסיום הליך בחירת הדירה.

חתימה על חוזה יכולה להיות כבר במעמד בחירת הדירה או עד 14 ימים קלנדריים מיום החתימה על טופס "בחירת הדירה" ובזימון יזום של הרוכש ע"י חברתנו. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם באתר זה ריכזנו את כל המסמכים הנדרשים.

7% בחתימת החוזה
תוך 45 ימים השלמה ל- 20%
10% ישולם בתוך 4 חודשים מחתימת הסכם או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 7 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 10 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 13 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 16 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 19 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 22 חודשים מחתימת הסכם זה או מקבלת היתר בניה – המאוחר מביניהם
10% ישולם בתוך 14 יום מקבלת טופס 4 או טרם מועד המסירה – המוקדם מביניהם

במעמד חתימת הסכם המכר, ישלם הקונה לעורכי הדין של המוכר סך השווה ל- 5,019 ₪ בצירוף מע”מ או סך השווה ל- 0.5% בתוספת מע"מ ממחיר הדירה נכון ליום החוזה לפי הנמוך מביניהם וזאת כהשתתפות בשכר טרחת עורכי דין המוכר. מובהר כי עורכי הדין מייצגים וייצגו את החברה בלבד בכל עניין ודבר למרות ההשתתפות בתשלום הנ"ל, והקונה רשאי להיות מיוצג על- ידי עורך-דין מטעמו. כן הקונה אחראי לכל נושא ותשלומי מס רכישה ככל וחל עליו.

לתשומת ליבכם

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו. *המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

שכונת מורשת,

המרכז הבא של מודיעין

בצפון מערב מודיעין על הגבעות המשקיפות אל עבר מישור החוף ויערות בן שמן, הולכת נבנית שכונה מורשת שתהיה בעתיד המרכז הבא של מודיעין. מורשת היא שכונה שתוכננה במחשבה אחת קדימה כדי להציע לתושביה את כל מה שנחוץ למשפחה ביומיום של מחר.

על פני שטח של כ-1,140 דונם יוקמו 4,300 יחידות דיור, במארג שמשלב חיים אורבניים תוססים עם כל התשתיות העירוניות הנדרשות – מוסדות חינוך, מרפאות, שדרת חנויות, מוסדות תרבות בילוי וספורט – שיאפשרו חיי קהילה שוקקים. כל אלה בהרמוניה מלאה עם פארק ארכיאולוגי, גינות משחקים שדרה ירוקה שבילי אופניים ומרחבים ירוקים

MORE במורשת, מתחם 11

מתחם 11 של MORE במורשת הוא שיא של תכנון אורבני המשלב אורח חיים עירוני – שדרה ירוקה ורחבה ובה כל השירותים שהמשפחה זקוקה להם – חנויות עסקים, שירותי קהילה ומוסדות חינוך ופנאי ואי ירוק שנועד לתנועת הולכי רגל ושבילי אופניים.

במתחם 11 יוקמו 4 בניני מגורים עם 90 יחידות דיור בלבד והוא מציע לצד שדרת חנויות בקומה נפרדת לגמרי משכונת המגורים, גם ירידה קלה ומהירה לפארק הבוסתנים, ולאתר ארכיאולוגי ודרך ירוקה לגבעה הנשקפת לנופי השפלה.

MORE במורשת, מתחם 29

מתחם 29 של MORE במורשת הוא גרסה ייחודית של קבוצת MORE לתכנון של סביבות חיים מלאות הכוללות בניני מגורים, הבנויות מעל שדרת חנויות שמוקמות סביב פארק משחקים ופנאי.

במתחם 29 יוקמו 6 בניני מגורים עם 152 יחידות דיור והוא מציע לצד חצי גורן של חנויות בקומה נפרדת לגמרי מקומות המגורים, גם ירידה קלה ומהירה לפארק משחקים, כשמכל דירה נוף הנשקף לעמק ענבה או לדרום שפלת החוף.

גלריית תמונות

MORE מורשת, ליהנות מכל העולמות

הפרויקטים שלנו במורשת מתכתבים בהרמוניה מושלמת עם התכנון האורבני המיוחד של השכונה, המתבסס על רעיון מתחמי חיים משולבים : מגורים, מסחר רחוב, משרדים, תעסוקה ופנאי לאורך השדרה המרכזית החוצה את השכונה לאורכה.

שני הפרויקטים יושבים בשני הקצוות של השכונה. האחד על מדרון מול פארק הבוסתנים ונוף פתוח ליער בן שמן והשני בחצי גורן מול נוף פארק נחל ענבה. לשני הפרויקטים תהיה גישה מיידית למגוון השירותים הציבוריים הנחוצים למשפחה, לצד מגוון חנויות, מקומות בילוי, בתי קפה, אזורי מפגש משותפים. כל אלה יהפכו את מתחמי MORE מורשת למקומות שוקקי חיים הנבנים מול נוף פתוח ולצד פארקים ציבוריים, גינות משחקים ושבילי הליכה.

מפת הפרויקט

תרשים סביבה

קבוצת MORE בונים חיים

קבוצת MORE היא חברת הנדל"ן המובילה בישראל בתכנון, פיתוח והקמה של פרויקטים של סביבות חיים אורבניות המשלבות מגורים, מסחר, פנאי ותעסוקה.
החברה הקימה ומכרה למעלה מ-2,500 יח"ד בעשרות פרויקטים בישראל, מנהלת עשרות מתחמי מסחר, שדרות חנויות וקניונים.

קבוצת MORE מקימה את הפרויקטים שלה באמצעות MORE בניה.
הקבוצה נוסדה בשנת 2004 ע"י חנן מור (יו"ר) ואבי מאור (מנכ"ל) והפכה לחברה ציבורית בשנת 2006 ונסחרת מאז בבורסת תל אביב.

צור קשר

שימו לב! יש למלא את הפרטים שלהלן, כך שיהיו תואמים להרשמתך בהגרלה